poniedziałek, 25 Styczeń 2021,
imieniny obchodzą: Miłosz, Paweł

Aktualności

A A A

Strona główna / Aktualności / Pierwsza Szkoła Państwowa w Zawierciu

Pierwsza Szkoła Państwowa w Zawierciu

data dodania: 2020-07-14 08:19:56

Początki I LO im. Stefana Żeromskiego sięgają 1933 roku wówczas na terenie Zawiercia powstało pierwsze koedukacyjne gimnazjum

 Pierwszą dyrektorką szkoły była w latach 1933-1939 mgr Henryka Jakliczowa. W roku szkolnym 1937/1938 decyzją władz oświatowych otwarto dwuletnie Państwowe Liceum Koedukacyjne. Po dwóch latach nauki, w czerwcu 1939 r. uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego. Była to pierwsza matura licealna nowego typu w Polsce. Wybuch II wojny światowej opóźnił rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Niemcy wkroczyli do Zawiercia 4 września. W budynku szkoły początkowo mieściła się niemiecka komendantura wojskowa, a następnie szkoła średnia dla młodzieży niemieckiej. Decyzją władz okupacyjnych zamknięto wszystkie szkoły na terenie Zawiercia. Szkoła wznowiła działalność dopiero w 1945 roku. Zarząd nad nią w latach 1945-1947 przejął Antoni Bieżanek, a następnie dr Maria Gałczyńska (1947-1948). 1 września 1948 roku połączono Gimnazjum i Liceum z SP nr 2, tworząc Szkołę Ogólnokształcącą Męską Stopnia Podstawowego i Licealnego z siedzibą w budynku SP nr 2 przy ulicy Niedziałkowskiego. W tym właśnie czasie do matury przystąpiły pierwsze roczniki powojennych uczniów. Placówka kierowana była przez Stanisława Ignacego Rączkę (1948-1950). W 1951 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Wojska Polskiego, w którym znajdowała się również SP nr 3. Decyzją władz oświatowych w roku szkolnym 1958/1959 odłączono liceum od szkoły podstawowej, a nowa nazwa liceum brzmiała I Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu. Od 1950 r. stanowisko dyrektora sprawował Stefan Kluz (nauczyciel fizyki), który pełnił to stanowisko przez 25 lat. Pod jego kierownictwem szkoła zaczęła prężnie działać i osiągać coraz lepsze wyniki. Znacznie wzrósł poziom nauczania oraz dyscyplina, a wraz z nimi wzrósł jej autorytet w środowisku. 2 listopada 1961 r. nastąpiło rozdzielenie szkoły średniej od podstawowej i właśnie wtedy miało miejsce nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. W roku szkolnym 1965/1966 placówka zajęła III miejsce w województwie katowickim pod względem nauczania. Uczniowie zaczęli wyróżniać się w dyscyplinach sportowych i przyczyniło się to do zdobywania szczególnych osiągnięć w olimpiadach centralnych. W latach 70. z powodu wyżu demograficznego liczba uczniów w szkole wzrosła do liczby 588 i rozpoczęto nadbudowę III piętra. W 1975 roku dyrektorem szko- ły został Piotr Grzyb, który przyczynił się do modernizacji placówki. W 1991 r. dyrektorem, siódmym z kolei, został nauczyciel matematyki Krystian Łojewski. Czas, w którym obejmował to stanowisko, to okres transformacji politycznej i gospodarczej w kraju. Przeprowadzono wówczas reformę systemu oświaty i przygotowywano młodzież do nowej matury. Całkowitej modernizacji uległ system administracyjny szkoły. 1 września 1996 r. dyrektorem szko- ły został dr Lech Młodziński (nauczyciel historii), który pełnił tę funkcję przez 16 lat. Przyczynił się on do nawiązania ścisłej współpracy ze szkołami wyższymi. Powstała możliwość połączenia egzaminu maturalnego z egzaminem wstępnym na AGH w Krakowie i Politechniką Śląską. W 1998 r. wybudowany został stadion lekkoatletyczny, a w 2003 r. w ramach projektu MENiS szkoła otrzymała nową pracownię internetową i zamontowała modem, dzięki któremu mogła bez ograniczeń korzystać z zasobów Internetu. Od 2012 roku władzę nad placówką sprawuje mgr Bożena Bańska. Szkoła współpracuje również z domami dziecka, od wielu lat uczestniczy w akcjach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i „Pola nadziei” oraz stała się współtwórcą akcji „Z Jury w góry”, która ma na celu promocję atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i turystyki górskiej.

Artykuł archiwalny rozmowa Nicoli Niepsuj 

Zawiercianin Jesień 2014 nr 3 (20)

Wydawca:

Centrum Inicjatyw Lokalnych
42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 14

Pomóż nam rozwijać serwis:
1%

Podaruj 1% podatku
KRS: 0000215720