czwartek, 7 Grudzień 2023,
imieniny obchodzą: Agata, Dalia

Aktualności

A A A

Strona główna / Aktualności / Festyn promujący Jurę Krakowsko-Częstochowską

Festyn promujący Jurę Krakowsko-Częstochowską

data dodania: 2019-07-17 16:10:37

Z początkiem lipca br. Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu rozpoczęło realizację zadania publicznego pn. „Festyn jurajski”.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

 

Głównym celem zadania publicznego jest zwiększenie działań promujących tradycję i dziedzictwo kulturowe charakterystyczne dla części Jury Krakowsko-Częstochowskiej przynależnej do powiatu zawierciańskiego. Realizacja zadania przyczyni się do pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, kultury, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

 

Cele szczegółowe projektu dotyczą przede wszystkim:

-        zwiększenia wiedzy mieszkańców naszego regionu i turystów na temat tradycji i kultury Jury,

-        wzrostu zainteresowania lokalnym rękodziełem jurajskim oraz inną twórczością artystów regionalnych wśród uczestników festynu,

-        zwiększenie wiedzy na temat produktów pochodzenia np. owczego i koziego,

-        zwiększenia świadomości kulturowej przynależności regionalnej wśród mieszkańców.

 

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez organizację Festynu jurajskiego, który odbędzie się w okolicach września 2019 r. w Zawierciu.

 

Podczas imprezy zostaną podjęte działania mające na celu zwiększenie wiedzy jego uczestników na temat historii i tradycji naszej części Jury Krakowsko- Częstochowskiej, między innymi poprzez zachęcenie mieszkańców do udziału w konkursach wiedzy o Jurze i warsztatach artystycznych. Wzrośnie zainteresowanie mieszkańców i turystów odwiedzających Jurę Krakowsko-Częstochowską lokalnym rękodziełem ludowym i inną twórczością lokalnych artystów, z którą zostaną zapoznani podczas festynu. Uczestnicy festynu będą mieli okazję spróbować tradycyjnych produktów Jury. Wspólne spędzenie czasu mieszkańców regionu podczas festynu, ich udział w licznych atrakcjach związanych z dziedzictwem kulturowym Jury wpłynie też na zwiększenie ich poczucia przynależności kulturowej do naszego regionu.

 

Realizacja projektu pozwoli na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W szczególności zadanie wpłynie na upowszechnianie kultury regionu poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu zawierciańskiego. Ponadto projekt stanowi inicjatywę kulturalną, która może stać się czynnikiem budowy tożsamości lokalnej i rozwoju tradycji.

 

 

Wydawca:

Centrum Inicjatyw Lokalnych
42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 14

Pomóż nam rozwijać serwis:
1%

Podaruj 1% podatku
KRS: 0000215720