poniedziałek, 25 Styczeń 2021,
imieniny obchodzą: Miłosz, Paweł

Aktualności

A A A

Strona główna / Aktualności / Aktywność ma ogromne znaczenie

Aktywność ma ogromne znaczenie

data dodania: 2020-07-13 11:52:08

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu

O aktywności społecznej młodych ludzi oraz o projekcie „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” mówi Andrzej Wilk, członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu.

P.K.:Jakie znaczenie mają projekty aktywizujące młodzież  takie, jak Młodzieżowa Akademia Obywatelska.

A.W:Wszystkie projekty, któ- re aktywizują młodych ludzi do działania mają ogromne znaczenie. Pozwalają im na realizację własnych pomysłów i osią- ganie zamierzonych celów poprzez swoją pracę. ,,Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia” to motto, które ma określone znaczenie, ale czasami warto do niego dodać drugi człon: ,,Nie ma rzeczy niemoż- liwych do zrobienia dla ludzi, którzy nie muszą ich zrobić samodzielnie”. Dlatego uważam, że takie projekty uczą pokory i uświadamiają, ile pracy musimy włożyć, aby osiągnąć założone cele. Dzięki temu nabywamy szacunku do pracy własnej i innych. Moim zdaniem to bardzo istotne.

P.K.:Co dla Pana oznacza wyrażenie aktywność obywatelską.

A.W.:Aktywność obywatelska to dla mnie postawa ludzi, która służy społeczeństwu, podejmowanie działań w celu realizacji jakiegoś pomysłu, zrobienia czegoś istotnego dla innych i siebie. To także sposób na rozwiązywanie codziennych problemów, a jednocześnie świadomość, że mamy wpływ na poszczególne dziedziny naszego życia.

P.K.:Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej uczestników projektu: jakie jest znaczenie podnoszenia tej aktywności u młodzieży.

A.W..:Możliwość realizacji własnych pomysłów i wprowadzania ich w życie to dla młodych ludzi doskonała lekcja uczenia się samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Podczas realizacji tego typu projektów uczestnicy mogą się przekonać, że nie wszystko nam się w życiu udaje, ale to nie powód, żeby się załamywać, lecz przeciwnie  konsekwentnie realizować postawione przed sobą cele i wychodzić naprzeciw wyzwaniom. Mogą się przekonać, że nie wystarczy tylko mówić, ale trzeba działać. To jest chyba największą wartością.

P.K.:W jaki sposób można i warto zwiększać aktywność obywatelską u młodzieży.

A.W.:Poprzez realizację takiego typu działań, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i szkoły. Mam tu na myśli działania związane z samorządnością w szkołach.

P.K.:Czasem mówi się, że współczesna młodzież jest trudna. Jakie są Pana doświadczenia w tej kwestii, jako dyrektora zespołu szkół łączącego szkołę podstawową i gimnazjum? Chyba zawsze mówiło się, że młodzież jest trudna. Tylko co to znaczy trudna? Ona ma po prostu swój świat, w którym funkcjonuje i czuje się dobrze. Świat się zmienia, a nam, dorosłym, czasami trudno go zaakceptować, bo róż- ni się znacząco od naszego. Ale my byliśmy podobni w ich wieku, mieliśmy tylko inne możliwości. Grupy formalne i mniej formalne zawsze były i będą istnieć. Teraz świat internetu to świat młodych ludzi, z którego czerpią wzorce, czasami niekoniecznie ogólnie akceptowane, ale to przywilej młodych ludzi. Oni po prostu muszą dojrzeć, wypróbować wszystkiego, by osobiście przekonać się, co jest dla nich najlepsze. A my  dorośli, powinniśmy im pomagać najlepiej jak potrafimy, by młode pokolenie mogło nas kiedyś zastąpić.

Artykuł archiwalny rozmowa Pawła Kmiecika 

Zawiercianin Wiosna 2014 nr 2 (19)

Wydawca:

Centrum Inicjatyw Lokalnych
42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 14

Pomóż nam rozwijać serwis:
1%

Podaruj 1% podatku
KRS: 0000215720